Back

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม (ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย)

md260863