Back

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธียื่นแฟ้มสะสมงาน Portfolio (รอบเพิ่มเติม)