SIAM UNIVERSITY ADMISSION
22 มกราคม 2561 
 
 
 
 
ปิดหน้าต่าง
ปริญญาสอง
ผู้ตั้งกระทู้
Guest
Amy
โพสต์เมื่อ: 05.09.2017
ข้อความ
ถ้าจบปริญญาตรีสาขาอื่น แต่ต้องการเรียนต่อปริญญาใบที่สอง ในสาขาวิศวกรรมได้หรือไม่ แล้วถ้าต่อได้ มีเรียนภาคพิเศษ หลังเลิกงาน หรือเสาร์อาทิตย์ หรือไม่
ผู้ตอบกระทู้ที่ 1
ธนวัฒน์
ธนวัฒน์
()
โพสต์เมื่อ: 18.10.2017
ข้อความ
มีวิิิิิศวกรรมไฟฟ้าครับ แต่ต้องให้อาจรย์ที่หลักสูตรตรวจสอบการเทียบโอนและจัดรายวาที่เรียนก่อนครับ
 
 

Type the code below re captcha

       
 
 © 2006 Siam University. All right reserved. Designed by Orisma*